• MUDr. Vladimír Marek

  Praktický lékař pro dospělé

 • Čekárna

  se nachazí v 1. patře

 • Poliklinika Dobrovského

 • Terminál EVIPA

  pro evidenci příchozích pacientů

 • Lékařské vybavení
 • EVIPA
 • SmartMEDIX

Lékařské vybavení

 • EKG přístroj
 • Spirometr, Peak Flow metr
 • Otoskop
 • POCT měření INR – účinnost warfarinizace
 • Pulsní oxymetr –  měření saturace O2
 • Glukometr, oftalmoskop, optotypy
 • V budově polikliniky dostupnost RTG vyš., sono, kardiologie, interna, neurologie, chirurgie, ORL, laboratoře, stomatologie

 

 • Zkumavky
 • Kartotéka
 • Dlouholetý kolega

 

Poetický popis přístrojového vybavení se svolením autora a kolegy Jana Filipa Sýkory

Sonet o EKG

Dvanácktrát ještě svedu tě
přitisknu na tebe své elektrody
až budeš ležet nehnutě
použiju na tebe všechny své svody

Pevně tě obejmu v náručí
sevřu tě Wilsonovou svorkou
vždyť kdo srdci svému poručí
když cítí kůži tvoji horkou

Pak dostaneš se pod mou kontrolu
a budu podrobně znát tvůj stav
když dosáhneš v QRS vrcholu

A nemusí tě vůbec trápit mrav
znám totiž každou tvou systolu
jsem tvůj elektro-kardio-graf…

EVIPA

Naše ordinace používá nejdokonalejší systém pro správu příchozích pacientů EVIPA (EVIdence PAcientů) od české firmy Medingo. Čekárna a ordinace jsou propojeny prostřednictvím zařízení, do něhož se pacienti registrují pomocí karet zdravotních pojišťoven, případně jiných dokladů totožnosti a informace o jejich příchodu jsou okamžitě odeslány na počítač lékaře a sestry, kteří tak mají aktuální přehled o čekajících.

Terminál EVIPA     Aplikace EVIPA

 Představení systému EVIPA

 

 

 

SmartMEDIX

Naše ordinace vede plně elektronickou zdravotní dokumentaci. Díky modernímu ambulantnímu systému SmartMEDIX máme perfektní přehled o našich pacientech. Přínosem je rovněž elektronická komunikace, díky které jsme schopni vydávat pacientům e-recepty, posílat výsledky laboratoří i připomínat pravidelné preventivní prohlídky. Veškeré tyto užitečné funkce nám umožňují zkvalitňovat péči o Vás, naše pacienty.

SmartMEDIX

TELEFONNÍ KONTAKT

+420 541 425 239

ORDINAČNÍ HODINY

Bez objednání Objednaní pacienti
Pondělí 7:00 - 12:00 12:30 - 13:30
Úterý 12:00 - 17:00 17:00 - 18:00
Středa 7:00 - 12:00 12:30 - 13:30
Čtvrtek 7:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Přestávka 12:00-12:30