• MUDr. Vladimír Marek

  Praktický lékař pro dospělé

 • Čekárna

  se nachazí v 1. patře

 • Poliklinika Dobrovského

 • Terminál EVIPA

  pro evidenci příchozích pacientů

 • Lékař
 • Zdravotní sestra

MUDr. Vladimír Marek

se věnuje oboru Všeobecné praktické lékařství od atestační zkoušky v roce 2001. V letech 2001- 2008 byl zaměstnán jako závodní a praktický lékař ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně. Od roku 2009 provozuje soukromou ordinaci na poliklinice na ulici Dobrovského v Brně.

 • MUDr. Vladimír Marek
 • U stolu
 • Vyšetření

Výuková činnost

Kromě poskytování léčebné péče se spolupodílí na organizaci seminářů a poskytuje přednáškovou činnost pro kolegy z Jihomoravského kraje. Je krajským konzultantem Společnosti všeobecného lékařství JEP pro Jihomoravský kraj.

Rovněž se podílí na postgraduální výuce mladých kolegů před atestací: od r. 2009 jako člen zkušební komise – praktická část atestační zkoušky ze Všeobecného praktického lékařství. Působí jako přednášející a spoluorganizátor pravidelných předatestačních  kurzů: Novinky ze všeobecného praktického lékařství  – v Brně (FN Brno).

Od roku 2003 je odborným asistentem a přednášejícím Kliniky geriatrie a praktického lékařství LF MU, kde se podílí na výuce mediků 6. ročníku lékařské fakulty.

Řada kolegů rovněž prošla naší ambulancí v rámci povinného předatestačního vzdělávání.

2008 absolvování  vzdělávacího  programu  Kompetentní interní trenér – FN U Sv. Anny, Brno

Zahraniční semináře s aktivní účastí :

V r. 2006 a 2008 aktivní účast na týdenním Salzburg Medical Seminar – Family Medicine – certifikováno American Academy of Family Physicians

2013 aktivní účast na Salzburg Medical Seminar – Quality and Safety-  certifikace AAFP

2012 aktivní účast – Quality Improovemen in General Practice – EQUIP Course Praha

MUDr. V. Marek je držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK

 • Přednáška
 • Přednáška

Lenka Horská

 

 • Lenka Horská
 • Lenka Horská
 • Lenka Horská

 

TELEFONNÍ KONTAKT

+420 541 425 239

ORDINAČNÍ HODINY

Bez objednání Objednaní pacienti
Pondělí 7:00 - 12:00 12:30 - 13:30
Úterý 12:00 - 17:00 17:00 - 18:00
Středa 7:00 - 12:00 12:30 - 13:30
Čtvrtek 7:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Přestávka 12:00-12:30